identyfikacja-wizualna-firm

Identyfikacja wizualna firm

Świadome tworzenie wizerunku

Co to jest

System Identyfikacji Wizualnej?

System Identyfikacji Wizualnej (SIW) jest podstawowym elementem kształtowania wizerunku. Ułatwia rozpoznawalność firmy w otoczeniu zewnętrznym oraz uwydatnia cechy w świadomości klientów.

Spójne elementy graficzne umożliwią czytelną i precyzyjną komunikację wizerunku firmy na rynku, a dzięki jednorodnej i funkcjonalnej tożsamości oraz charakterystycznych cechach graficznych przedstawiają także markę jako solidną, stałą i konsekwentną.

Zrozumienie reguł SIW i konsekwentne ich stosowanie może przynieść oczekiwane efekty w postaci wzmacniania wizerunku i budowy silnej marki.

System Identyfikacji Wizualnej tworzony dla firm, ale także dla mniejszych projektów, marek, kampanii stanowi swego rodzaju manual, instrukcję obsługi materiałów reprezentujących firmę na zewnątrz.

Główne elementy

Systemu Identyfikacji Wizualnej

Najważniejsze elementy efektywnych

Systemów Identyfikacji Wizualnej?

  • Strategia

  • Spójność

  • Konsekwencja