Dopuszczalne i niedozwolone

Formy publikacji logo

Formy publikacji logo

Czy ktoś za Ciebie decyduje o Twoim Wizerunku??

Co to znaczy, że jakaś forma logo jest uznawana za dopuszczalną lub nie? A czy przy każdym projekcie nadal musisz tłumaczyć, że logo ma być duże i na środek?

Tak. To jest właśnie element księgi znaku, w którym wyraźnie określone są zasady. Jeśli prezes decyduje, że tak ma być na wszystkich materiałach – to zawarcie tego w księdze znaku jest jak najbardziej w porządku! Jeśli uważasz, że logo Twojej firmy ma być zawsze w prawym górnym rogu, małe i wyłącznie na białym tle – to tak ma być to zapisane i we wszystkich materiałach zachowane.

Przyjęte i zaakceptowane

Formy używania logo

Wersja podstawowa logo

formy publikacji logo

Znak achromatyczny i negatywowy

Znak achromatyczny i negatywowy

Wersja pozioma logo

Znak achromatyczny i negatywowy wersji poziomej

Formy niedozwolone

Niedopuszczalne wersje użycia logotypu

1
2
3
4
5
6
Formy niedozwolone
1

Zmiana proporcji logo

2

Naruszenie pola ochronnego

3

Modyfikacja proporcji znaków logotypu

4

Modyfikacja kolorystyki elementów logotypu

5

Umieszczanie logotypu pod różnymi kątami

6

Przekształcanie logo

Pole podstawowe i obszary ochronne

Dla umieszczania innych grafik oraz tekstów